Miljøspørsmål

Rengjøringsmateriell og rengjøringsmaskiner – et miljøspørsmål?

Bevisstheten rundt miljø og bærekraftighet generelt øker stadig i befolkningen. Miljøpåvirkning er et komplisert og omfattende tema og har med mange faktorer å gjøre. De fleste er klare over at å velge sykkel i stedet for bil, ta kortere dusjer eller kildesortere er tiltak som skal bevare miljøet. Men kunnskapen strekker seg ikke alltid lengre enn dette. Ordet “kjemikalier” får enhver person til å føle ubehag. Men hvilken følelse får man av å høre “rengjøringsmateriell og rengjøringsmaskiner”?

Giftige og ikke-nedbrytbare kjemikalier

Den største bekymringen rundt rengjøringsprodukter er kjemikaliene de inneholder. Det gjelder både produkter som brukes i hjemmet og som brukes på offentlige områder, også i rengjøringsmaskiner. Mange av disse har ikke blitt sikkerhetstestet, selv om effekten av mange er kjente. De kan forurense bekker og vassdrag, og det kan ta lang tid før de degraderes til ufarlige stoffer. Noen av disse kan ikke brytes ned i det hele tatt, og blir værende i miljøet. De kan komme inn i næringskjeden, bli spist av arter i vannet og kanskje til slutt av oss mennesker. Når de inntas eller absorberes gjennom huden, kan det ha skadelige effekter, være giftig og i verste fall forårsake kreft eller føre til fosterskader. Nåtidens vaskemidler skal alle være nedbrytbare, med noe ulik nedbrytingstid, men de kan allikevel inneholde kjemikalier som kan forårsake problemer. Fosfater kan forårsake eutrofiering og forstyrre balansen av næringsstoffer i elver og bekker. Mange produkter inneholder enzymer, blekemidler og parfymer. Personer med sensitiv hud eller allergi må ofte unngå disse produktene da de kan forverre tilstanden deres.

Emballasjer og forpakninger

Ikke bare finnes det utallige produkter, men de kommer også i mange forskjellige pakninger. Mange av disse produktene er i aerosolbokser som inneholder en drivgass, ofte klorfluorkarboner. Selv om dette anses å være ikke-toksisk, er det påvist at det skader ozonlaget. Mange produkter kommer i plastbeholdere som er lette og holdbare, og kan resirkuleres i enkelte områder, men har en lang nedbrytingstid. Det er også mange produkter som tilbyr påfyll, slik at man reduserer mengden emballasje.

Hva kan man gjøre?

Mange tror de må spraye på med såpe for å fjerne fett. En annen, alternativ, bedre og miljøvennlig løsning er derimot å bare bruke mikrofiberklut, som også fjerner fett. Mikrofiberklut er neppe en viktig kilde til utslipp av mikroplastpartikler i havet. Om man allikevel føler at man må tilsette kluten eller overflaten noe, velg eddik. Den kan brukes til å rengjøre mange overflater. Alternativt, kjøp økologiske og giftfrie rengjøringsprodukter. Ellers er det greit å unngå spesialmidler, da disse ofte inneholder ekstra helse- og miljøbelastende stoffer. Velg svanemerket og parfymefritt.

Comments are closed.