Rengjøringsmiddel og risiko

Det er mange risikoer forbundet med rengjøringsmidler. De kan være veldig miljøskadelige, og enkelte rengjøringsmidler kan til og med skade sluk og avløp. Men det som bekymrer folk flest, er antakelig risikoen for helseplager. Astma og allergier er sterkt økende, og noen av disse plagene kan komme fra kjemikalier vi omgir oss med til daglig.

Astma

Det virker kanskje rart at astma kan komme av rengjøringsmidler, men problemet med mange av midlene, er at de kommer ut i lufta. I dag er det populært med rengjøringsmiddel på sprayflasker, og disse midlene er lett å få inn i lungene. Dråpene som blir sprayet ut kan bevege seg langt, og man merker ikke at man puster dem inn. Kjemikalier i rengjøringsmidler fester seg også til støv og smuss som man puster inn, og alt dette gjør at man får kjemikaliene inn i luftveiene, der de fører til irritasjon. I tillegg til dette, kan også overdrevent renhold føre til astma.

Kontakteksem

Et annet problem som mange sliter med, er eksem på hendene. Det finnes ulike typer eksem, som kuldeeksem eller allergier, men en av de vanligste formene for eksem, er kontakteksem. Dette eksemet får man ved å være i kontakt med såper og rengjøringsmidler. Har man først fått kontakteksem, er det nesten umulig å bli kvitt det. Det eneste som hjelper da, er å holde seg vekk fra alt som utløser eksemet. For å unngå å få kontakteksem, bør man bruke hansker når man holder på med rengjøringsmidler. Det er også viktig å vaske vekk alle rester av rengjøringsmidlene med vann, for ellers kan kjemikaliene blir sittende igjen. Kjemikalierester på bord og benker kan til og med komme inn i maten, derfor skal man alltid tørke vekk restene med en våt klut etter vask.

Forgiftning

Har man små barn eller dyr, må man også være oppmerksom på forgiftningsfaren som er knyttet til mange rengjøringsmidler. De fleste farlige midler har barnesikre korker, men det er ikke alltid vi voksne setter på korken skikkelig etter bruk, og det hender at rengjøringsmidler blir oppbevart på steder der barn kan få tak i dem. Dette må man unngå. Sett rengjøringsmidler i et høyt skap, eller oppå et skap. Alternativt kan de farligste midlene låses inn.

Miljøskader fra vasking

Miljoskader

Mange rengjøringsmidler er svært skadelige for vannlevende organismer. Mange midler er også skadelige for planter og dyr. Derfor skal man ikke tømme vaskevannet ut annet enn i toalettet, og rengjøringsmiddelrester skal ofte sorteres som spesialavfall.

Comments are closed.